Afirmacje dla wzmocnienia żywiołów

Kiedy wykorzystujesz w sesji  kinezjologicznej elementy medycyny chińskiej i pracujesz z  kołem przepływu energii, meridianami, a już na pewno z mięśniami wskaźnikowymi to oczywiście pracujesz również z żywiołami. Jeśli widzisz,  że jeden z żywiołów jest tak zwanym elementem krzyczącym, to znaczy często przewija się w sesji, widzisz cechy żywiołu u klienta w postaci np. kolorytu twarzy, tonu głosu, a nawet sposobie opowiadania o problemie/ słowa jakich używa w czasie opisu sytuacji, emocje jakie u niego dominują ( strach, smutek, złość itd.) . Wtedy warto w elementach korekcji wykorzystać wspieranie pozytywnych emocji w postaci krótkich afirmacji , prosząc o powtarzanie ich na głos. Można nawet zasugerować klientowi, aby przez czas integracji procesu / ciało pokaże jaki to będzie okres/, powtarzał te pozytywne myśli na głos. Uważam, że aktywne włączanie osoby w terapeutyczne procesy daje poczucie sprawczości i przyspiesza  przywracanie równowagi. Aby zadanie było bardziej ważne J można poprosić , aby afirmację wypowiadać w określonych godzinach / w czasie maksymalnej  lub minimalnej aktywności określonych meridianów/

rys. Adatomia Adrianna Suska

Materiał przygotowany przez Adatomia Adrianna Suska

Inne artykuły

Zakładka “Gabinety”

Kochani, zgodnie z zapowiedziami, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologii Zintegrowanej działa coraz prężniej!  Właśnie ruszyła zakładka “Gabinety” na stronie Stowarzyszenia, w której każdy członek PSKZ może wykupić

Zostań członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kinezjologii Energetycznej