KONTAKT

POLSKIE STOWARZYSZENIE KINEZJOLOGII ZINTEGROWANEJ

mail: stowarzyszeniekinezjologii@gmail.com

Lista praktyków: (plik pdf)

Polskie Stowarzyszenie Kinezjologii Zintegrowanej udostępnia listę praktyków, którzy deklarują, że podczas wykonywanej praktyki stosują metody kinezjologii energetycznej oraz posiadają gabinety kinezjologii energetycznej. Wszystkie osoby przedstawione w katalogu są niezależnymi praktykami.

Polskie Stowarzyszenie Kinezjologii Zintegrowanej nie oferuje, nie bierze odpowiedzialności, nie poręcza za pracę, wsparcie czy umiejętności żadnej z wymienionych osób, ani nie daje gwarancji wyników, czy też efektów przeprowadzonej sesji.

FORMULARZ KONTAKTOWY