Składki

 

 

Do obowiązków Członków Stowarzyszenia należy wpłacenie składki wpisowej w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania pozytywnego rozpatrzenia przyjęcia do Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat uchwalonych na zebraniu. Dopuszczalne są wpłaty składek w formie kwartalnej, półrocznej lub rocznej o której decyduje Członek Stowarzyszenia płatnej do 15 dnia miesiąca po złożeniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.

 


Pierwsza opłata powinna zawierać wpisowe oraz składkę członkowską.

  • Jeśli członek stowarzyszenia będzie opłacał składki w częstotliwości kwartalnej wtedy pierwsza opłata wynosi 100 zł wpisowego + 50 zł x ilość miesięcy danego kwartału ( np. podczas dołączenia do stowarzyszenia w styczniu członek płaci 100 zł wpisowego + 50 zł x 3 miesięce pierwszego kwartału, jeśli członek dołącza w lutym płaci 100 z wpisowego + 50 zł x 2 miesiące pierwszego kwartału itd.)
  • Jeśli członek stowarzyszenia będzie opłacał składki w częstotliwości półrocznej wtedy pierwsza opłata wynosi 100 zł wpisowego + 50 zł x ilość miesięcy danego półrocza ( np. podczas dołączenia do stowarzyszenia w styczniu członek płaci 100 zł wpisowego + 50 zł x 6 miesięcy pierwszego półrocza, jeśli członek dołącza w lutym płaci 100 z wpisowego + 50 zł x 5 miesiące pierwszego półrocza itd.)
  • Jeśli członek stowarzyszenia będzie opłacał składki w częstotliwości rocznej wtedy pierwsza opłata wynosi 100 zł wpisowego + 50 zł x ilość miesięcy danego roku ( np. podczas dołączenia do stowarzyszenia w styczniu członek płaci 100 zł wpisowego + 50 zł x 12 miesięcy  roku, jeśli członek dołącza w lutym płaci 100 z wpisowego + 50 zł x 11 miesięcy roku itd.)

Opłata jednorazowa wpisowa: 100 zł

Kwartalna składka członkowska: 150  zł 

Opłata za wpisanie na listę praktyków: 100 zł/rok

Nr. konta bankowego: 04 1140 2004 0000 3602 8244 4112

Zostań członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologii Zintegrowanej